Siilinjärven Ponnistuksen mäkijaoston visio 2024:

 • Siilinjärven Ponnistuksen mäkijaosto järjestää laadukasta ja monipuolista liikuntaa mäkihypyn ja yhdistetyn lajitoiminnassa urheilijan taitotason huomioiden, ikään katsomatta.
 • Seuran kilpailullinen menestys on kansallista tasoa.
 • Jokainen mukana oleva urheilija saa pätevää ja tasapuolista ohjausta ja valmennusta. Toiminta on liikunnallisesti monipuolista ja innostaa kaikkia seuran toiminnassa mukana olevia omaehtoiseen liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin.
 • Seuran harrastajamäärän kaksinkertaistaminen nykyisestä vuoteen  2024 mennessä.
 • Valmennusresurssien lisääminen ja valmennusosaamisen kehittäminen monipuolisemmaksi, yhteistyössä muiden jaostojen kanssa

Eettiset linjaukset:

 • Kaikki lapset, nuoret ja aikuiset ovat tervetulleita harrastuksen pariin.
 • Jokainen harrastaja saa ohjausta omalla taitotasollaan (harrastajat jaettu tasoryhmiin).
 • Seuran toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostava.
 • Kaikilla valmentajilla on mahdollisuus koulutukseen.

Seuratoiminnan tavoitteet:

 • Urheilulliset tavoitteet
  • Lapset ja nuoret saavat hyvät liikunnalliset perustaidot
  • Mäkihypyn ja yhdistetyn lajitekniikat opitaan oikein
  • Lasten, nuorten ja aikuisten omaehtoinen liikunta lisääntyy
  • Seurassa on mahdollisuus edetä lajin huipulle saakka
 • Kasvatukselliset tavoitteet
  • Hyvät käytöstavat:
   • tervehtiminen, toisten huomiointi, kiittäminen.
   • leiri ja kisamatkoilla hyvät käytöstavat, esim. ruokailutilanteissa
   • harjoituksissa keskittyminen harjoitteluun, ohjeiden kuunteluun, toisten huomioiminen, ei väsyneenä harjoituksiin.
   • kaikilla seuran aikuisilla on oikeus puuttua huonoihin käytöstapoihin
   • pelisääntökeskustelut vuosittain, joissa sovitaan myös miten toimitaan jos sovittuja tapoja/sääntöjä ei noudateta
 • Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet
  • Hyvä yhteishenki
  • Harjoituksiin on mukava tulla
  • Kaikki huomioidaan
  • Kukaan ei ole toista tärkeämpi
 • Taloudelliset tavoitteet
  • Harrastusmaksu ei nouse liian kalliiksi ja on hinta- laatusuhteessa toimintaan nähden
  • Saadaan uusia yhteistyökumppaneita