Jaoston puheenjohtaja

 • Päävastuu jaoston toiminnasta
 • Kutsuu jaoston johtokunnan koolle tarpeen mukaan
 • Vastaa toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä tähtiseura-vaatimusten mukaisesti
 • Yhteydenpito hiihtoliittoon
 • Yhteydenpito kuntaan (ohjaaja- ja koulutusavustusten hakeminen, salivuorojen hakeminen)
 • Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu jaoston johtokunnalle
 • Toimintakertomuksen laatiminen
 • Talouden seuranta
 • Maksaa jaostolle tulevia laskuja
 • Seuran sisäinen tiedottaminen

Jaoston varapuheenjohtaja

 • Toimii jaoston puheenjohtajan varahenkilönä tarvittaessa
 • Toimii yhteistyössä jaoston puheenjohtajan kanssa ja on tietoinen jaoston toiminnasta

Jaoston sihteeri

 • Kirjoittaa jaoston johtokunnan pöytäkirjat
 • Tekee kilpailuilmoittautumiset
 • Sopii vanhempien kanssa majoitusvarausten tekemisestä kilpailu- ja leirimatkoille

Rahastonhoitaja

 • Laatii tarvittavat laskut
 • Maksaa jaostolle tulevia laskuja
 • Toimittaa kirjanpitoaineiston alustavasti tiliöitynä pääseuran rahastonhoitajalle
 • Pitää kirjaa jaoston tuloista ja menoista

Kunnossapitokoordinaattori

 • Hankkii/huolehtii talkoissa tarvittavat materiaalit ja välineet
 • Pitää yhteyttä kunnan liikuntatoimenjohtajaan kunnossapitoon liittyvissä asioissa
 • Huolehtii yhteydenpidosta latutamppariryhmään ja mäkialueen auraukseen liittyvistä asioista

Talkoovastaava

 • Arvioi kunnostusta vaativat kohteet
 • Päättää talkooajankohdat (esim. verkon laitto ja poisto, lumen tultua mäkien kuntoon laitto) ja ilmoittaa niistä jaoston puheenjohtajalle, joka viestii tiedon jaoston jäsenille
 • Huolehtii talkoiden vastuun jaosta

Tiedottajat

 • Pitää yhteyttä tiedotusvälineisiin
 • Ilmoittaa tapahtumista tiedotusvälineile
 • Laatii esitteet tapahtumista ja organisoi niiden jakelun
 • Pitää yllä jaoston nettisivuja

Valmentajan tehtävät

 • Vastaa urheilijoiden jakamisesta valmennusryhmiin
 • Laatii kausisuunnitelmat valmennusryhmille
 • Suunnittelee ja toteuttaa harjoitukset (määrittelee milloin ja missä jaoston järjestämät leirit pidetään)
 • Vastaa yhdessä jaoston puheenjohtajan kanssa pelisääntökeskustelujen järjestämisestä
 • Huolehtii blogin ylläpitämisestä harjoituksiin liittyvien asioiden osalta

Hissivastaava

 • Huolehtii hissin vuosihuollon järjestämisestä
 • Huolehtii hissin katsastamisesta

Sponsorivastaavat

 • Laatii jaostosta esittelymateriaalia sponsoreiden hankintaa varten
 • Laatii kauden päättyessä koosteen jaoston toiminnasta sponsoreille