Jaoston puheenjohtaja

 • Päävastuu jaoston toiminnasta yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.
 • Kutsuu jaoston johtokunnan koolle tarpeen mukaan
 • Yhteydenpito hiihtoliittoon
 • Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu jaoston hallitukselle
 • Toimintakertomuksen laatiminen
 • Talouden seuranta
 • Seuran sisäinen tiedottaminen
 • Vastaa toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Huolehtii, että kehitettäviin asioihin perustetaan työryhmät ja sopii työryhmätyöskentelylle aikataulut asioiden valmisteluun.
 • Johtaa kehitettyjen asioiden käytäntöön panoa.

Jaoston varapuheenjohtaja

 • Toimii yhteistyössä jaoston puheenjohtajan kanssa ja on tietoinen jaoston toiminnasta
 • Toimii jaoston puheenjohtajan varahenkilönä tarvittaessa
 • Vastaa toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä tähtiseura-vaatimusten mukaisesti
 • Vastaa valmennustoiminnan kehittämisestä ja kutsuu koolle valmentajien palaverit
 • Yhteydenpito kuntaan (ohjaaja- ja koulutusavustusten hakeminen, salivuorojen hakeminen)
 • Maksaa jaostolle tulevia laskuja

Jaoston sihteeri

 • Kirjoittaa jaoston johtokunnan pöytäkirjat
 • Tekee kilpailuilmoittautumiset
 • Sopii vanhempien kanssa majoitusvarausten tekemisestä kilpailu- ja leirimatkoille
 • Voi maksaa tarvittaessa jaoston laskuja. Seuraa jaoston taloutta.

Rahastonhoitaja

 • Laatii tarvittavat laskut
 • Maksaa jaostolle tulevia laskuja
 • Toimittaa kirjanpitoaineiston alustavasti tiliöitynä pääseuran rahastonhoitajalle
 • Pitää kirjaa jaoston tuloista ja menoista

Kunnossapitokoordinaattori

 • Hankkii/huolehtii talkoissa tarvittavat materiaalit ja välineet
 • Pitää yhteyttä kunnan liikuntatoimenjohtajaan kunnossapitoon liittyvissä asioissa
 • Huolehtii yhteydenpidosta latutamppariryhmään sekä pitää yhteyttä kuntaan mäkialueen auraukseen liittyvistä asioista ja tarpeista.

Talkoovastaava

 • Arvioi kunnostusta vaativat kohteet
 • Päättää talkooajankohdat (esim. verkon laitto ja poisto, lumen tultua mäkien kuntoon laitto) ja viestii tiedon tulevista talkoista jaoston jäsenille WhatsApp ryhmän kautta
 • Huolehtii talkoiden vastuunjaosta

Tiedottajat

 • Pitää yhteyttä tiedotusvälineisiin
 • Ilmoittaa tapahtumista tiedotusvälineile
 • Laatii esitteet tapahtumista ja organisoi niiden jakelun
 • Pitää yllä jaoston nettisivuja

Somevastaavat

 • Tekee päivityksiä somekanaviin tiedotussuunnitelman mukaisesti
 • Innostaa myös muita jaoston jäseniä mukaan sometiedotukseen 
 • Aktivoi jaoston jäseniä laittamaan Siipo WhatsApp ryhmään kuvia ja videoita sometiedotusta varten
 • Tekee tapahtumia ja mainoksia tulevista tapahtumista
 • Tekee tapahtumapäivityksiä

Valmentajan tehtävät

 • Vastaa urheilijoiden jakamisesta valmennusryhmiin
 • Laatii kausisuunnitelmat valmennusryhmille
 • Suunnittelee ja toteuttaa harjoitukset (määrittelee milloin ja missä jaoston järjestämät leirit pidetään)
 • Vastaa yhdessä jaoston puheenjohtajan kanssa pelisääntökeskustelujen järjestämisestä
 • Huolehtii Nimenhuudon ylläpitämisestä.

Hissivastaava

 • Huolehtii hissin vuosihuollon järjestämisestä

Yhteistyökumppanivastaavat

 • Laatii jaostosta esittelymateriaalia yhteistyökumppaneiden hankintaa varten
 • Laatii kauden päättyessä koosteen jaoston toiminnasta yhteistyökumppaneille
 • Huolehtii kiitoskuvan toimittamisesta yhteistyökumppaneille vuosittain.